Terug naar Wie zijn we?

Visie en aanbod

Huis Fidante is een ambulant centrum waar een kind of jongere met zijn of haar gezin terecht kan als de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht.

Onze deur staat open voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ouders of andere belangrijke opvoeders in de omgeving worden van bij de start betrokken. Ook de samenwerking met de school, het CLB, de huisarts of andere hulpverleners vinden wij belangrijk.

In ons huis werken wij samen met verschillende disciplines om zoveel mogelijk zorg op maat te kunnen bieden. Wij bieden naast psychodiagnostiek ook individuele behandeling, ouder- en/of gezinsbegeleiding en groepstherapieën.

U kan bij ons terecht voor een brede waaier van moeilijkheden: opvoedingsvragen, vroege ontwikkelingsproblemen (vertraagde taalontwikkeling, motorische problemen, eet- en slaapmoeilijkheden, ouder-kind-interactieproblemen …), ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornis, leerstoornis …) en kinder-en jeugdpsychiatrische problematieken (angsten, depressie, eetstoornis, gedragsstoornis …).

We kiezen ervoor kinderen en jongeren te helpen in de sfeer van een huis in de stad. Door de laagdrempeligheid en de knusse inrichting van het huis hopen we snel het vertrouwen van de kinderen of jongeren te krijgen om samen op weg te kunnen gaan in het zoeken naar een oplossing voor de moeilijkheden.

Vanuit onze honger naar steeds meer kennis over de ontwikkeling van kinderen en de eraan gekoppelde problematieken, blijft elk van ons zich ook graag bijscholen via allerlei lezingen, workshops en studiedagen.

Tegelijkertijd willen we ook graag onze eigen inzichten doorgeven aan een brede groep van geïnteresseerden via voordrachten op locatie of in Huis Fidante zelf. We organiseerden in het verleden al lezingen en workshops voor onthaalouders, leerkrachten, verpleegkundigen en/of andere hulpverleners.

Tenslotte bieden we ook tweejaarlijks een opleidingsplaats aan voor studenten psychologie.

lokaal 1