Terug naar Wie zijn we?

Team

Ons team bestaat uit twee kinderpsychiaters, vier klinisch psychologen, twee logopedistes en een kinesiste. Wij hebben elk onze eigen specialisatie. Daarnaast zorgt onze jarenlange samenwerking als team voor een beduidende meerwaarde in ons werk. Deze multidisciplinaire benadering geeft ons de kans om zorg op maat aan te bieden.
Hilde Lenaerts studeerde in 1991 aan de K.U. Leuven af als klinisch psychologe. Zij koos tijdens haar studies bewust voor de optie ‘kinderen, jeugdigen en gezin’. Door haar jarenlange ervaring in het werken met kinderen en gezinnen is zij steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak om vroegtijdig én multidisciplinair naar de ontwikkeling van jonge kinderen te kijken. Preventie, vroegsignalisering en vroeghulp spelen een belangrijke rol in haar visie op geestelijke gezondheid in het algemeen. In Huis Fidante richt zij haar focus dan ook voornamelijk op de jongste kinderen.


An Bronselaer rondde in 2002 haar studies in de klinische psychologie af aan de universiteit van Gent en nadien behaalde zij een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Zij is tevens EMDR-practitioner (erkend door EMDR-Europe) en specialiseert zich momenteel ook verder in EMDR-therapie voor kinderen en jongeren. Zij is actief lid van EMDR Belgium (Comité EMDR kind en adolescent). Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar trauma en traumagerelateerde problematieken, rouwverwerking, slaapproblemen bij jonge kinderen, angsten en pedagogische vragen. Naast therapie is zij ook veel bezig met diagnostisch onderzoek. In Huis Fidante richt zij zich vooral op het werk met jonge kinderen en lagere schoolkinderen en/of hun ouders en in het kader van EMDR-therapie werkt ze met alle leeftijdscategorieën t.e.m. jongvolwassenen. 

Melissa Claes is werkzaam als kinderpsychologe in Huis Fidante. In 2008 behaalde zij haar diploma “Master in de Klinische Psychologie – Optie Kind, Jeugd en Gezin” aan de K.U. Leuven. Door het volgen van workshops, bijscholingen, trainingen… is zij voornamelijk gespecialiseerd in het werken met jongeren en dit zowel op vlak van diagnostiek als op vlak van individuele begeleiding en ouderbegeleiding.Liese Van Mileghem startte na het behalen van haar diploma ‘Master in de Klinische Psychologie’ in Brussel (VUB, 2014) onmiddellijk als kinderpsychologe in Huis Fidante. Binnen het multidisciplinair team richt zij zich voornamelijk op lagere schoolkinderen en jongeren. Steeds vertrekkende vanuit de hulpvraag gaat zij samen op weg met het kind of de jongere, het gezin en andere belangrijke betrokkenen om het welbevinden te bevorderen in het dagelijkse leven. Liese Van Mileghem doet zowel diagnostisch onderzoek als therapeutische begeleidingen. Verder organiseert zij eveneens groepssessies voor kinderen.


Veerle Moens is logopediste in Huis Fidante. In 1998 studeerde zij af aan de Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg te Gent (nu Arteveldehogeschool). Sindsdien maakte zij als zelfstandige logopediste steeds deel uit van een multidisciplinair team. Binnen het samenwerkingsverband in Huis Fidante richt zij zich graag op onderzoek, advies en behandeling van spraakproblemen, taalachterstand, specifieke taalstoornissen, leerstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Zowel zeer jonge kinderen als kinderen of jongeren uit het lager en middelbaar onderwijs kunnen bij haar terecht.Tara Van der Elst
 studeerde in 2013 af als logopediste aan de Hogeschool Gent en werkte sindsdien steeds als zelfstandig logopediste. Zij richt zich op diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, spraakproblemen, taalstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Verder is ze ook gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van personen die stotteren. Hiervoor heeft ze in 2016 een internationale opleiding rond stotteren (ECSF) afgerond. Zij richt zich zowel op zeer jonge kinderen als op kinderen van de lagere school of middelbaar onderwijs.Valérie Van Melkebeke rondde in 2017 haar studies “Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met afstudeerrichting Pediatrie” af aan de K.U. Leuven en behaalde nadien haar certificaat als Bobath-therapeute. In Huis Fidante wil ze als onderlegde bobath-en psychomotore kinesitherapeute nieuwe inzichten bieden aan het team vanuit de motorische invalshoek bij de diagnose en begeleiding van allerhande problematieken. Alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij haar terecht voor neurologische ontwikkelings- en (psycho)motorische problemen. In de toekomst plant ze zich nog verder bij te scholen in verschillende, meer specifieke problematieken en behandelingsmethoden. Zo volgde ze onder andere de cursus “Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren” en bekwaamde ze zich als Typ10 trainer.

Dr. Chantal De Troch studeerde na haar opleiding tot arts af aan de K.U. Leuven als kinder- en jeugdpsychiater. Zij bekwaamde zich verder in het systeem- en oplossingsgericht denken tijdens haar opleiding aan het Korzybski-instituut. Zij werkte een aantal jaren in een residentieel centrum voor autistische en psychotische kinderen. De meeste ervaring deed ze echter op in het ambulant werken op de Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het O.L.V.-Ziekenhuis Aalst. In Huis Fidante behoren zowel diagnostisch onderzoek, psychotherapeutisch werk als strikt medische opvolging tot haar werkterrein.


Dr. Melissa Sys studeerde geneeskunde aan de VUB en specialiseerde zich verder in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2015 is ze als kinderpsychiater verbonden aan een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en is ze werkzaam op de dienst genetica van het UZ Brussel. Ontwikkelingsproblemen (o.a. autismespectrumstoornissen, mentale beperking, ADHD,…) behoren tot haar interessedomein. In Huis Fidante richt zij zich vooral op de diagnostiek en medische behandeling van de kinderen en jongeren.