Terug naar Wie zijn we?

Team

Ons team bestaat uit twee kinderpsychiaters, zes klinisch psychologen, een logopediste, een kinesiste en een lichaamsgerichte therapeute. Wij hebben elk onze eigen specialisatie. Daarnaast zorgt onze jarenlange samenwerking als team voor een beduidende meerwaarde in ons werk. Deze multidisciplinaire benadering geeft ons de kans om zorg op maat aan te bieden.
Hilde Lenaerts studeerde in 1991 aan de K.U. Leuven af als klinisch psychologe. Zij koos tijdens haar studies bewust voor de optie ‘kinderen, jeugdigen en gezin’. Door haar jarenlange ervaring in het werken met kinderen en gezinnen is zij steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak om vroegtijdig én multidisciplinair naar de ontwikkeling van jonge kinderen te kijken. Preventie, vroegsignalisering en vroeghulp spelen een belangrijke rol in haar visie op geestelijke gezondheid in het algemeen. In Huis Fidante richt zij haar focus dan ook voornamelijk op de jongste kinderen.


An Bronselaer is in 2002 afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de UGent. Nadien behaalde zij een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid. Zij is tevens EMDR-practitioner (erkend door EMDR-Europe) en is gespecialiseerd in EMDR-therapie voor kinderen en jongeren. An is actief lid van EMDR Belgium binnen het Comité EMDR Kind en Adolescent. Daarnaast volgde ze verschillende opleidingen binnen de ACT-therapie. Zowel EMDR- als ACT-therapeutische technieken worden dan ook ingezet in haar begeleidingen. Naast therapie is zij ook bezig met diagnostisch onderzoek. In Huis Fidante begeleidt zij jonge kinderen, lagere schoolkinderen, tieners en jongvolwassenen en hun gezin. Zij blijft zich voortdurend bijscholen in zowel EMDR- als ACT-therapie.


Melissa Claes behaalde in 2008 haar diploma “Master in de Klinische Psychologie – Optie Kind, Jeugd en Gezin” aan de K.U. Leuven.  Binnen Huis Fidante richt zij zich op diagnostiek en therapie en dit bij lagere schoolkinderen, jongeren en hun ouders.  In haar begeleidingen integreert zij de principes van mindfulness, ACT en emotieregulatie.  Zij blijft zich hier verder in verdiepen door het volgen van opleidingen en trainingen.Veerle Moens is logopediste in Huis Fidante. In 1998 studeerde zij af aan de Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg te Gent (nu Arteveldehogeschool). Sindsdien maakte zij als zelfstandige logopediste steeds deel uit van een multidisciplinair team. Binnen het samenwerkingsverband in Huis Fidante richt zij zich graag op onderzoek, advies en behandeling van spraakproblemen, taalachterstand, specifieke taalstoornissen, leerstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Zowel zeer jonge kinderen als kinderen of jongeren uit het lager en middelbaar onderwijs kunnen bij haar terecht.


Valérie Van Melkebeke rondde in 2017 haar studies “Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met afstudeerrichting Pediatrie” af aan de K.U. Leuven en behaalde nadien haar certificaat als Bobath-therapeute. In Huis Fidante wil ze als onderlegde bobath-en psychomotore kinesitherapeute nieuwe inzichten bieden aan het team vanuit de motorische invalshoek bij de diagnose en begeleiding van allerhande problematieken. Alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij haar terecht voor neurologische ontwikkelings- en (psycho)motorische problemen. In de toekomst plant ze zich nog verder bij te scholen in verschillende, meer specifieke problematieken en behandelingsmethoden. Zo volgde ze onder andere de cursus “Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren” en bekwaamde ze zich als Typ10 trainer.

Dr. Chantal De Troch studeerde na haar opleiding tot arts af aan de K.U. Leuven als kinder- en jeugdpsychiater. Zij bekwaamde zich verder in het systeem- en oplossingsgericht denken tijdens haar opleiding aan het Korzybski-instituut. Zij werkte een aantal jaren in een residentieel centrum voor autistische en psychotische kinderen. De meeste ervaring deed ze echter op in het ambulant werken op de Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het O.L.V.-Ziekenhuis Aalst. In Huis Fidante behoren zowel diagnostisch onderzoek, psychotherapeutisch werk als strikt medische opvolging tot haar werkterrein.


Dr. Melissa Sys studeerde geneeskunde aan de VUB en specialiseerde zich verder in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2015 is ze als kinderpsychiater verbonden aan een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en is ze werkzaam op de dienst genetica van het UZ Brussel. Ontwikkelingsproblemen (o.a. autismespectrumstoornissen, mentale beperking, ADHD,…) behoren tot haar interessedomein. In Huis Fidante richt zij zich vooral op de diagnostiek en medische behandeling van de kinderen en jongeren.