Tarieven

RIZIV-tarieven logopedisten

Voor logopedie worden tarieven gehanteerd die vastgelegd zijn door het RIZIV.

Voor een bilanzitting van 30 minuten betaalt u 33,16 euro, waarvan 25,66 euro wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Een logopedisch beginonderzoek kan vaak meerdere bilanzittingen omvatten.

Voor een evolutiebilan bedraagt het tarief 47,27 euro. Hiervan wordt 36,27 euro terugbetaald.

Voor een behandelsessie van 30 minuten betaalt u 28,33 euro waarvan 22,83 euro wordt terugbetaald. Een sessie van 1 uur (enkel op praktijk) kost 56,89 euro, waarvan 45,89 euro wordt terugbetaald. Een schoolbezoek van 30 minuten kost 27,36 euro, waarvan 21,36 euro wordt terugbetaald.

De tussenkomst van de mutualiteit hangt af van de aard en de ernst van de stoornis en de duur van de behandeling. Bij verschillende stoornissen (o.a. taalstoornissen/ leerstoornissen) worden criteria omschreven waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op terugbetaling.

Wanneer er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Deze tussenkomsten kunnen verschillen per mutualiteit en per regio.

Het onderzoek en de behandeling moeten steeds voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, kinderpsychiater, neuropediater…) bij een eerste aanvraag. Bij een verlenging mag het voorschrift eveneens door de huisarts geschreven zijn.

Tarieven psychologen

Een gesprek bij de psychologen duurt ongeveer 45 minuten en kost 65 euro. Een gesprek van ongeveer 90 minuten kost 90 euro. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling die afhankelijk is van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. U neemt hiervoor best contact op met uw mutualiteit.

Een multidisciplinair overleg (in Huis Fidante zelf of digitaal met leerkracht, CLB, andere hulpverleners, …) is tevens mogelijk. Voor dit overleg voorzien we ongeveer een uur en de kostprijs bedraagt 75 euro.

Het tarief voor psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de duur van het onderzoek en de samenstelling van de onderzoeksbatterij. Het kan hierbij gaan om onderzoek naar intelligentie, concentratie, beleving, ontwikkeling, …  De tarieven voor dit onderzoek variëren tussen 130 en 160 euro voor de testafname en het testverslag samen. Voor een uitgebreid diagnostisch verslag wordt 65 euro gerekend.

RIZIV-tarieven kinder- en jeugdpsychiater

De kinder- en jeugdpsychiater werkt volgens de RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.

Voor een eerste diagnostische consultatie is een voorschrift van de huisarts of kinderarts nodig en betaalt u 218,47 euro. Hiervan wordt 209,79 euro terugbetaald door uw ziekenfonds.

Voor ouder-kind-gesprekken betaalt u 105,79 euro per afspraak, waarvan 97,11 euro wordt terugbetaald.

Voor een individuele begeleiding is de prijs 80,78 euro per afspraak, waarvan u 61,82 euro terugbetaald krijgt.

RIZIV-tarieven kinesiste

De kinesiste is geconventioneerd en werkt bijgevolg ook volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven.

Voor een behandelsessie van 30 minuten betaalt u, afhankelijk van de pathologie en het aantal kinébeurten, gemiddeld 26 euro. Hiervan wordt gemiddeld 19,11 euro terugbetaald.
Zowel een thuisbezoek als een schoolbezoek van 30 minuten bedraagt, afhankelijk van de pathologie, gemiddeld 26 euro, waarvan 19,11 euro wordt terugbetaald, mits een toeslag voor kosten van de verplaatsing (varieert naargelang de situatie/pathologie).

Voor een kinesitherapeutisch consultatief onderzoek betaalt u 25 euro per half uur, waarbij er 50 euro aangerekend wordt voor een uitgebreid psychomotorisch verslag. Indien u over een voorschrift van een arts beschikt, krijgt u gemiddeld 15,20 euro terugbetaald door het ziekenfonds.

De tussenkomst van de mutualiteit hangt af van de aard en de ernst van de stoornis en de duur van de behandeling. Bij verschillende stoornissen (o.a. cerebrale parese, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen) worden criteria omschreven waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op verhoogde terugbetaling.

Het onderzoek en de behandeling moeten steeds voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, kinderpsychiater, neuropediater…) bij een eerste aanvraag. Bij een verlenging mag het voorschrift eveneens door de huisarts geschreven zijn.