Aanmeldingen

De  vraag naar psychodiagnostisch onderzoek en opstart begeleiding in ons centrum is opnieuw erg groot. Gezien we niet op alle vragen een juist antwoord kunnen bieden, zien we ons genoodzaakt  een beperking van de aanmeldingen in te lassen.

Gelieve onderstaande informatie aandachtig te lezen en correct op te volgen.

Er is een AANMELDINGSSTOP voor:

  • afspraken bij de kinder- en jeugdpsychiaters
  • diagnostisch onderzoek en begeleiding voor kinderen in de lagere school-leeftijd en jongeren (6 tot 18 jaar)
  • afspraken bij de logopediste

Er zijn wel nog AANMELDINGEN mogelijk voor:

  • afspraken bij de kinesiste
  • onderzoek en begeleiding voor baby’s, peuters en kleuters (0 tot 6 jaar)

U kan hiervoor rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de betrokken hulpverleners (Valérie Van Melkebeke en Hilde Lenaerts). U vindt hun telefoonnummers bij ‘Contact’ op onze website.

Mogen wij u vragen om voor de andere aanmeldingen geduld uit te oefenen of een andere dienst te contacteren voor dringende hulpvragen.

Het aanmeldingsformulier zal tijdens de eerste week van oktober opnieuw online komen.

Dank voor uw begrip.

Team Fidante