Maatregelen coronavirus vanaf 15 juni

Maatregelen in Huis Fidante i.v.m. Corona

Bijna alle raadplegingen kunnen opnieuw doorgaan in Huis Fidante.

We blijven waakzaam en vragen u vriendelijk om rekening te houden met de organisatorische aanpassingen en de nodige voorzorgsmaatregelen.

 • Gelieve niet naar de praktijk te komen indien uw kind of uzelf als ouder of begeleider behoort tot de risicogroep (oudere leeftijd, aandoeningen van hart, longen, nieren en bij verminderde weerstand)
 • Gelieve bij ziektesymptomen zoals hoest, keelpijn, neusloop en/of koorts niet naar onze praktijk te komen (dit zowel bij kind als ouder of andere begeleider). Indien mogelijk graag tijdig de betrokken hulpverlener verwittigen
 • De meeste raadplegingen gaan live door in Huis Fidante. We blijven digitale raadplegingen aanbieden voor cliënten die tot de risicogroep behoren. We gebruiken hiervoor Whereby, een gebruiksvriendelijke tool, goedgekeurd voor de hulpverlening. U ontvangt instructies hieromtrent van de betrokken hulpverlener
 • Hygiënische maatregelen indien u naar de praktijk komt:
  • Graag begrip voor tijdelijke verwijdering van speelgoed en ander materiaal in verschillende ruimtes
  • Gelieve de wachtzaal niet te gebruiken, de hulverlener zal de voordeur voor u komen openen op het uur van uw afspraak
  • Gelieve een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk en in de gemeenschappelijke ruimtes. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen geen mondmasker te dragen
  • Gelieve voldoende afstand te bewaren om fysiek contact te vermijden; we vermijden handen schudden bij begroeting of afscheid
  • Gelieve bij betreding van de praktijk de betrokken hulpverlener te volgen naar de vergaderruimte  om de handen grondig te wassen
  • Gelieve zoveel mogelijk het aanraken met de handen van deurklinken, trapleuningen, … te vermijden
  • Graag uw medewerking bij het tijdig starten en afronden van de raadplegingen
  • Graag bespreking van betalingsmodaliteiten met de betrokken hulpverlener
  • Gelieve bij het buitengaan de handen te reinigen met de alcoholgel, die de hulpverlener u zal aanbieden

Alvast bedankt aan ieder van jullie voor jullie begrip en geduld.

Als team doen wij in ieder geval ook het nodige om alle ruimtes en het materiaal in Huis Fidante zo kiemvrij mogelijk te houden!

Samen komen we deze moeilijke periode zeker door!

Team Fidante