Elektronische voorschriften verplicht

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle artsen de verplichting om elektronisch voor te schrijven tijdens de raadplegingen. Om een elektronisch voorschrift aan te maken hebben artsen een rijksregisternummer nodig.

De kinder- en jeugdpsychiaters van Huis Fidante vragen u dan ook vriendelijk om bij een volgende raadpleging het rijksregisternummer van uw kind of jongere mee te brengen. U vindt dit terug op de identiteitskaart of op een kleefbriefje van het ziekenfonds.