Verwerking persoonsgegevens in Huis Fidante (GDPR)

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (AVG of GDPR) is het onze taak om u mee te delen welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen. In deze tekst willen we u graag die informatie geven.

 

Welke gegevens verzamelen we?

 • Identificatiegegevens
 • Mutualiteit
 • Rijksregisternummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over familieleden
 • Gegevens over opleiding en vorming
 • Evt. geluids- of beeldopnames
 • Evt. financiële gegevens

 

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens in de eerste plaats om adequate en kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden.

Daarnaast kunnen deze, waar nodig, ook aangewend worden om prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie met de hulpverlener.

Gezondheidsgegevens, zowel schriftelijk als digitaal, worden steeds (met de nodige discretie) bewaard omdat dit noodzakelijk is om zorg te kunnen verlenen.

 

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens waarover we beschikken vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • op onze wekelijkse multidisciplinaire vergadering, of
 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening met externe hulpverleners, of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We zijn verplicht om uw dossier en dus bijgevolg uw gegevens 30 jaar te bewaren.

 

Zijn er specifieke rechten die u kan uitoefenen over de gegevens die we van u bewaren?

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken en waar nodig te corrigeren.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens?

Dit is de behandelende hulpverlener.  Contactgegevens zijn terug te vinden op deze website.

 

Team Huis Fidante