Welkom

Huis, zon en handen

Huis Fidante is een groepspraktijk waar kinderen, jongeren en hun gezin terecht kunnen wanneer de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht. Ons multidisciplinair team (kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, logopediste, kinesiste en lichaamsgerichte therapeute) benadert het kind of de jongere graag in al zijn aspecten. Naast het stellen van een correcte diagnose is het bieden van zorg op maat (individuele psychotherapie, gezinstherapie, logopedie en psychomotoriek) onze belangrijkste doelstelling.